In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan maatregelen om de uitstoot te verminderen van meststoffen en middelen voor gewasbescherming naar het oppervlaktewater. Deze maatregelen gelden voor het erf en voor de agrarische percelen. Minimaal 4 weken voor de lozing moet u een melding doen. Een nieuw bedrijf of een wijziging in de bedrijfsvoering meldt u via de AIM (Activiteiten Internet Module).

Meer informatie: agriwijzer.nl