Als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater moet dit eerst worden gezuiverd door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). Een septic tank is een voorbeeld van een IBA

U komt in aanmerking voor een septic tank als u buiten de bebouwde kom woont en de afstand tot de riolering meer is dan 40 meter. Het lozen van huishoudelijk afvalwater moet u melden bij het waterschap.

Melden lozing huishoudelijk afvalwater

Lees hier meer over lozen op oppervlaktewater