Bij het saneren van de bodem en bij het verlagen van het grondwater (bronnering), wordt er water uit de bodem gepompt. Dit wordt op een andere plek geloosd. Voor het gebruik en lozen van grondwater voor bodemsanering of bronnering heeft u toestemming nodig van het waterschap. 

Grondwater bevat van nature allerlei stoffen. Het water bevat vaak hoge concentraties voedingsstoffen en ijzer- en zoutgehalten. Zolang het water in de grond blijft, kan dit geen kwaad. Maar als deze stoffen in het oppervlaktewater komen, kan dat slecht zijn voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat het oppervlaktewater niet mag verslechteren door het lozen van grondwater.

Voor het lozen van grondwater de volgende volgorde:

  1. Grondwater wordt teruggebracht in de bodem.
  2. Is dat niet mogelijk, dan bepaalt het waterschap of het grondwater in oppervlaktewater mag worden geloosd.
  3. Als ook dat niet mogelijk is, kan het grondwater eventueel via de riolering worden geloosd.

Let op: Grondwater mag u niet lozen zonder zuiveringsvoorziening.

Er is 1 formulier voor zowel de lozing op oppervlaktewater als de onttrekking van grondwater 

meldingsformulier grondwater.

Lees hier meer over lozen op oppervlaktewater