Het debatteam van het Laurens Lyceum uit Rotterdam is de winnaar van het Rotterdams Jongerendebat over Water & Klimaat op 22 maart. Tijdens Wereldwaterdag streden leerlingen van zeven middelbare scholen uit de regio Rotterdam tegen elkaar. Dit debat, georganiseerd door de Rotterdamse waterpartners, heeft als voornaamste doel jongeren bewust te maken van duurzaam watergebruik, nu en in de toekomst.

De deelnemers aan het toernooi kregen prikkelende stellingen voorgelegd die te maken hadden met duurzaam gebruik van water, klimaatverandering, waterveiligheid en drinkwater uit de regio. Na een aantal debatrondes verkoos de jury het Laurens Lyceum als winnaar. Zij zijn bekroond met een prachtige bokaal. De tweede prijs ging naar Stedelijk Dalton Lyceum uit Dordrecht en Emmaus College uit Rotterdam eindigde als derde. Volgens de jury, die bestond uit een aantal afgevaardigden van de betrokken waterpartners waren de teams goed aan elkaar gewaagd: ‘Het niveau lag erg hoog en alle teams kwamen met inhoudelijk sterke punten’. De leerlingen van het Laurens Lyceum zijn trots op deze eerste plaats: ‘We hadden dit niet verwacht, helemaal top dit!’ Er werd ook een individuele prijs uitgereikt voor beste debater. Milan van het Emmaus College ontving deze prijs.

Bewust omgaan met water

Jongeren leven in een tijd waarin er veel gaat veranderen. Zij zijn de generatie die de gevolgen van klimaatverandering voor een groot deel van hun leven mee gaat krijgen. Voldoende schoon water uit de kraan, periodes van droogte, of juist van wateroverschot. Het zijn thema’s die steeds meer gaan spelen in de toekomst. Doel van het debat is dan ook om jongeren na te laten denken over het duurzaam gebruik van water, nu en in de toekomst. Maar ook om hen inzicht te geven in wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast en andere gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het debat wordt eens in de twee jaar door de Rotterdamse waterpartners Gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland onder de vlag van ‘Alliantie Waterkracht’ georganiseerd.

Het winnende debatteam van het Laurens Lyceum: ‘We hadden dit niet verwacht, helemaal top dit!’

Milan van het Emmaus College ontving de prijs voor de beste debatter.

Deelnemende scholen

Aan het debat deden zeven scholen uit de regio mee: Dalton Lyceum Barendrecht, Emmauscollege (Rotterdam), Laurenslyceum (Rotterdam), OSG de Ring van Putten (Spijkenisse), Erasmiaans Gymnasium (Rotterdam), Wolfert tweetalig (Rotterdam), Stedelijk Dalton Lyceum (Dordrecht).