De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door deze klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Dat is niet alleen lastig, maar kan ook risico’s opleveren voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Daarom moet Nederland zich voorbereiden en aanpassen aan deze veranderingen. In september 2017 werd daarvoor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bekendgemaakt. Het doel van dit gezamenlijke plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk is om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. En ook jij kan een steentje bijdragen. 

Aan de slag met klimaatadaptatie

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, heeft het waterschap de inspiratiegids ‘Aan de slag met klimaatadaptatie’ gemaakt, vol met voorbeelden van maatregelen die wij als waterschap nemen en wat jij kunt doen.

Meisje met rode regenlaarzen staat midden in een grote plas regenwater waarvan het water hoog opspat