De zomers worden droger en de rest van het jaar regent het vaker, langer en harder. Door deze klimaatveranderingen neemt de kans op wateroverlast, watertekort en overstromingen toe. Dat is niet alleen lastig, maar kan ook risico’s opleveren voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Daarom moet Nederland zich voorbereiden en aanpassen aan deze veranderingen. In september 2017 werd daarvoor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie bekendgemaakt. Het doel van dit gezamenlijke plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk is om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. En ook jij kan een steentje bijdragen. 

Focus van waterschap Hollandse Delta

In 2013 en 2015 was er wateroverlast in onze regio door extreme buien. In 2018 was het extreem droog. De laatste jaren horen zelfs bij de warmste 10 jaren sinds het begin van de metingen, zowel in Nederland als de wereld. Klimaatverandering is een feit. We weten nog niet hoe snel het gaat en hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Maar we kunnen ons er wel op voorbereiden en aanpassen door maatregelen te nemen. Het waterschap richt zich, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor inwoners en bedrijven. Ons doel is om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden en zo mogelijk te beperken.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat de focus van alle waterschappen en de gezamenlijke aanpak van klimaatverandering met gemeenten en de (rijks)overheid.

Subsidieregeling

Iedereen kan helpen om het huis, de straat of buurt klimaatadaptiever te maken. Om daarbij te ondersteunen heeft Hollandse Delta sinds 2019 voor dit soort initiatieven de subsidie klimaatadaptatie in het leven geroepen. Per 6 juli is een nieuwe tranche open gesteld.

Meer informatie

Aan de slag met klimaatadaptatie

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, heeft het waterschap de inspiratiegids ‘Aan de slag met klimaatadaptatie’ gemaakt, vol met voorbeelden van maatregelen die wij als waterschap nemen en wat jij kunt doen.

Meisje met rode regenlaarzen staat midden in een grote plas regenwater waarvan het water hoog opspat

Stresstest

Alle gemeenten in Nederland moeten onderzoeken welke wijken of straten het meeste last hebben van de effecten van klimaatverandering, bijvoorbeeld waar het meeste wateroverlast is na extreme regenbuien. Daarom deden ze in 2019 een zogenoemde stresstest. Dat is een afspraak uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ook in ons gebied voert elke gemeente, samen met ons, een stresstest uit. Na het uitvoeren van de stresstesten gaan gemeente en waterschap hierover in gesprek met inwoners en belangenorganisaties (risicodialogen). Tijdens deze gesprekken wordt de informatie gedeeld over kwetsbaarheden op gebied van wateroverlast, droogte en hitte. Bovendien worden knelpunten en kansen om deze op te lossen besproken. De informatie uit deze bijeenkomsten wordt vervolgens verwerkt in een zogenoemde Uitvoeringsagenda. Een document waarin staat wat we gaan doen en waar. Hoe ver we daarmee zijn lees je op de pagina ‘Stresstesten in gemeenten Hollandse Delta’. 

Bestuurlijke bijeenkomst

Op 24 januari 2018 gaven 25 bestuurders van het waterschap, gemeentes en provincie het startsein aan een gezamenlijke aanpak van klimaatadaptatie in Zuid-Holland zuid. Uitgebreid maakten de bestuurders afspraken over de aanpak, ambitie en samenwerking in de komende jaren. Bekijk de afspraken van het bestuur over klimaatadaptatie (in stripvorm).