Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat kan risico’s opleveren voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. In september 2017 werd daarom het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ontwikkeld. Hoe doel van dit gezamenlijke plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk is om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. 

Foto van meisje met rode laarzen in de plassen.

Verandering van ons klimaat

Extreme neerslag komt nu al vaker voor dan in de jaren vijftig. De verwachting is dat de kans op dergelijke hevige buien in de toekomst nog verder toenemen. Denk bij het effect van extreme neerslag aan de wateroverlast die in de zomer van 2015 in ons gebied voorkwam.

Opvallend is ook dat de laatste jaren vrijwel allemaal tot de 10 warmste jaren sinds het begin van de metingen behoren, zowel in Nederland als wereldwijd.

Focus van waterschap 

Klimaatverandering is een feit, dat kunnen we niet ontkennen en niet tegenhouden. We weten nog niet hoe snel het gaat en hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Maar we kunnen er wél goed mee omgaan. We kunnen maatregelen treffen of het gebruik van ons gebied aanpassen. Functies zullen misschien ook verschuiven of veranderen. Het waterschap richt zich, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers en bedrijven. Wij hebben klimaatadaptatie hoog op onze agenda staan en zetten ons in om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden en zo veel mogelijk te beperken. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie leest u meer over de focus van alle waterschappen en de aanpak van klimaatverandering samen met gemeenten en de (rijks)overheid.

Aan de slag met klimaatadaptatie

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, heeft het waterschap de inspiratiegids ‘Aan de slag met klimaatadaptatie’ samengesteld, vol met voorbeelden hoe om te gaan met klimaatadaptatie.

Meisje met rode regenlaarzen staat midden in een grote plas regenwater waarvan het water hoog opspat

Stresstest

Alle gemeenten in Nederland moeten een stresstest doen om kwetsbaarheden op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat is afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat in september 2017 is gepresenteerd in Den Haag. Samen met waterschap Hollandse Delta voert elke gemeente in Zuid-Holland-zuid deze test uit, uiterlijk in 2019. Om de kwetsbaarheid in kaart te brengen gebruiken gemeentes en waterschap de stresstest en de klimaatatlas. Wanneer de kwetsbaarheden in beeld zijn, gaan we met organisaties en inwoners in gesprek over deze kwetsbaarheden. Dit worden risicodialogen genoemd. 

Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta voerden dit jaar (2019) een klimaatstresstest uit voor de Hoeksche Waard. Met deze test komen de kwetsbaarheden in de Hoeksche Waard in beeld die voortkomen uit de veranderingen in ons klimaat. Denk hierbij aan overlast door water, hitte en droogte. Tijdens de risicodialoog op 8 oktober 2019 was de officiele lancering van de resultaten die online beschikbaar zijn. Lees meer: /kwetsbaarheden-hoeksche-waard-door-klimaatverandering-beeld

Bestuurlijke bijeenkomst

Op 24 januari 2018 gaven 25 bestuurders van het waterschap, gemeentes en provincie het startsein aan een gezamenlijke aanpak van klimaatadaptatie in Zuid-Holland zuid. Uitgebreid maakten de bestuurders afspraken over de aanpak, ambitie en samenwerking in de komende jaren. Bekijk de afspraken van het bestuur over klimaatadaptatie (in stripvorm).

Stimuleringsregeling

Iedereen kan helpen om het huis, de straat of buurt klimaatadaptiever te maken. Om daarbij te ondersteunen heeft Hollandse Delta in 2019 voor dit soort initiatieven een subsidie in het leven geroepen.
Deze regeling was een groot succes en zit vol. In 2020 wordt een nieuwe regeling geopend. Zodra dit zo ver is, vindt u hier meer informatie.