De hevige regenval in Zuid-Duitsland zorgt daar voor veel overlast. Verschillende dorpen aan de oevers van de rivieren zijn geëvacueerd. Dit betekent ook in Nederland de komst van hogere waterstanden dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Wat betekent dit voor de waterstanden op de Zuid-Hollandse eilanden, het beheergebied van waterschap Hollandse Delta?

Waterschap Hollandse Delta is gelegen in het Benedenrivierengebied waar geen hogere waterstanden dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar worden verwacht, omdat de benedenrivieren - Beneden Merwede en Nieuwe Merwede - via Nieuwe Waterweg en Hollands Diep/Haringvliet vrij kunnen afstromen naar de Noordzee met normale eb en vloedbewegingen voor deze tijd van het jaar. De Haringvlietsluizen en de stormvloedkeringen zijn geopend.

Er zijn bij Hollandse Delta daarom geen extra maatregelen nodig. Uiteraard houden we de situatie in de gaten.

Lees hier het bericht van de Unie van Waterschappen over de regenval in Nederland