Het waterschap beheert bijna alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom en die liggen veelal door polders én over dijken op de Zuid-Hollandse Eilanden. Recent tekende het waterschap met twee aannemers een overeenkomst. Met deze overeenkomst borgt het waterschap de komende zes jaar het onderhoud van duurzaam en veilige wegen buiten de bebouwde kom.

Op Goeree-Overflakkee en Voorne Putten gaat aannemer Van Gelder Groep en in de Hoeksche Waard en IJsselmonde KWS, onderdeel van VolkerWessels, aan de slag. 

Heemraad waterschapswegen Hennie Wiersma-den Dulk: ‘In de aanbesteding was duurzaamheid en circulariteit een belangrijk onderdeel. Werken met schoner materiaal door minder CO2 uitstoot en werken volgens de milieukostenindicator (MKI) waren onderdelen waar beide aannemers goed op scoorde. Ik ben dan ook verheugd dat we na eerdere tegenslagen aan de slag kunnen met onderhoud en het verbeteren van onze wegen. En dat we bij deze werkzaamheden bijdragen aan een schoner milieu’.

Op de foto van links naar rechts staan heemraad Wiersma, de heer P. Ahsman van KWS, de heer G. Verzijl van Van Gelder en directeur waterschap de heer R. Vissers.