Watersnoodramp 1953
Watersnoodramp 1953

Op 1 februari 1953 is een groot deel van ons werkgebied getroffen door de watersnoodramp. Wij willen het belang van veilige dijken en goed waterbeheer onder de aandacht brengen van toekomstige generaties. Daarom hebben wij voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in ons werkgebied lesmateriaal ontwikkeld om in de klas te gebruiken. 

 

Lesbrief watersnood 1953

In de lesbrief Overleven met Water  ligt de nadruk op het voorkomen van een watersnoodramp in de toekomst en de rol van het waterschap. Bijvoorbeeld het versterken van de dijken in ons gebied. De lesbrief kunt u digitaal invullen, bijvoorbeeld met een Ipad. 

Videofilm 'Overleven met water'

Een videofilm met drie ooggetuigen uit ons gebied vormt een goede introductie op de les over de watersnoodramp van 1953. De film is deels opgenomen in een bestaande Noorse noodwoning en bevat onder andere authentieke beelden van de ramp.

Videofilm 'Overleven met water' (Duur: 14 minuten)

In de lesbrief 'Overleven met Water' staan vragen die u kunt gebruiken als evaluatie.

Bouwplaat Noorse noodwoning

In 1953 hebben de overstroomde gebieden internaionale hulp gekregen. Uit Scandinavië kwamen houten noodwoningen. Op verschillende plaatsen in ons werkgebied zijn deze houten huizen nog steeds bewoond.

Deze bouwplaat kunt u afdrukken op stevig papier:

Bouwplaat Noorse woning, A3 formaat (1pdf, 340 kB)

Herdenking

Elk jaar wordt de Ramp uit 1953 herdacht. In 2003 en 2013 is er uitgebreid bij stilgestaan.Alle herdenkingsactiviteiten  waar Hollandse Delta in dat jaar bij betrokken was staan hier:

 

Meer educatief materiaal van waterschap Hollandse Delta staat op de pagina:
'Leren over Water'.