Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap kan volgens de keur handhavend optreden tegen overtredingen.

Valt u iets op en denkt u dat iemand daarmee de regelgeving van het waterschap overtreedt? Bijvoorbeeld het beregenen van landbouwgrond bij een verbod wegens extreme droogte? Dan kunt u waterschap Hollandse Delta verzoeken daar handhavend tegen op te treden. In uw verzoek vermeldt u het volgende:

  • Om wat voor overtreding het gaat
  • De locatie en/of een duidelijke situatietekening
  • Eventueel een foto van de overtreding en/of de locatie
  • Indien bekend, de naam van de overtreder
  • Uw belang bij het verzoek tot handhaving

Verzoek indienen

Wilt u een verzoek indienen? Maak dan gebruik van het contactformulier via de onderstaande button.

Contactformulier Handhavingsverzoek

Na ontvangst van uw verzoek, sturen wij u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een anoniem verzoek indienen is niet toegestaan, tenzij daarvoor zwaarwegende redenen zijn.

Contact

U kunt ook telefonisch, per mail of per post contact met ons opnemen.

  • Telefoon: 088 974 3000 van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt de telefoon doorgeschakeld naar ons noodnummer.
  • Mail: info@wshd.nl
  • Per Post: Waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk