Sinds vrijdag 11 april heeft De Repelaer in Dordrecht een groen-blauw schoolplein. Het groeningerichte schoolplein kwam tot stand mede dankzij subsidie van waterschap Hollandse Delta. Met het ophangen van een insectenhotel openden wethouder Tanja de Jonge en directeur Frank Wijnberg het schoolplein.

Het schoolplein van De Repelaer heeft een flinke gedaantewisseling ondergaan. Daarvoor zijn ruim vijfduizend stenen verwijderd en vervangen door veel groen dat op een speelse wijze is toegepast. Met muziek van vrouwtje Groen en Blauw en dans van de kinderen van de school werd het groen-blauwe schoolplein in gebruik genomen.

Particulieren en rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen net als De Repelaer bij het waterschap subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een regenton, een groendak of een groen-blauw schoolplein. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een subsidie op Subsidieregeling voor waterinitiatieven.