Gert Huijzers presenteert 'Bloemkeuze van de zandhommel'

HW Zoemt houdt regelmatig conferenties met haar partners binnen de natuur-, overheids- en agrarische organisaties. Op 20 juni 2024 werd dat een ‘maaiconferentie’.  Gastheer waterschap Hollandse Delta ontving tezamen het Hoekschewaards Landschap en HW zoemt bijna 40 deelnemers op het steunpunt in Strijen.

Voor Gert Huijzers een prachtig moment om de eerste exemplaren van zijn onderzoeksrapport ‘Bloemkeuze van de zandhommel’ te overhandigen aan heemraad Hennie Wiersma – den Dulk van het waterschap en Astrid Withagen van Natuurmonumenten.

Insecten ook in beeld

Eerst was het maaibeleid, ongeacht natuur- of andere organisaties, altijd op planten en vogels gericht. Nu zijn daar de insecten bijgekomen. Dit vereist een goede gebieds- en soortenkennis, die bij veel partijen in beperkte mate aanwezig is, maar o.a. met vrijwilligers binnen planten-, vogel-, zoogdier- en insectenwerkgroepen aanwezig is.

Ecologisch maaien

Laurens van Zee (waterschap) en Astrid Withagen (NM) brachten in hun presentaties over ecologisch maaien hun uitdagingen naar voren, ingegeven door: beschikbare techniek, het doorvoeren van een nieuw groenbeleid, natte periodes, wetgeving, veiligheid van mens en infrastructuur en de lokale kennis van al wat er leeft in de gebieden.

750 meetpunten

De vraag is ook “wat levert het op aan vegetatie, insecten en al wat leeft waar het effect op heeft?” Iets waar het waterschap een antwoord op hoopt te krijgen via de monitoring van 750 meetpunten verspreid over het gehele gebied in de periode van 2023-2031.

Maaidemonstraties

In de middag leidden Chiel Visser (HWL) en Jan Vos (waterschap) bij het Simonsdijkje in Puttershoek een groot aantal maaidemonstraties met allerlei manieren van maaien, klepelen en afvoeren. 

Naast de deelnemende organisaties nam ook een aantal aannemers en leveranciers deel. Zij demonstreerden hun meest recente ontwikkelingen . Alles met de bedoeling om waar mogelijk op een zo’n ecologisch verantwoorde wijze te maaien en zo de biodiversiteit te vergroten.

De organisatie en deelnemers kijken terug op een bijzonder geslaagde dag en beraden zich alweer op een vervolgconferentie. Het geeft voor alle partijen volop mogelijkheden om van gedachten te wisselen en van elkaar te leren hoe het nog beter kan om de natuur te helpen herstellen.  

Zandhommel op rode klaver
Zandhommel