Gebruik van ons logo

Het logo van het waterschap Hollandse Delta is een exclusief onderscheidingsteken van waterschap Hollandse Delta. Het is beschermd en mag alleen worden gebruikt in uitingen van waterschap Hollandse Delta. Het waterschap heeft het auteurs- en merkrecht. Daarom is het gebruik van het logo door particulieren, verenigingen, bedrijven of instanties zonder toestemming niet toegestaan. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Een verzoek voor het gebruik van het logo moet worden ingediend bij het team Communicatie van waterschap Hollandse Delta. Dit kan via telefoonnummer 088 974 3000, per e-mail communicatie@wshd.nl, per brief of via het contactformulier op de website. Zie ook Contact.
  • Benoem bij het verzoek wie de interne contactpersoon bij het waterschap is.
  • Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welke wijze het logo gebruikt gaat worden.
  • De indiener stuurt een foto/printscreen en een hyperlink van het concept-eindproduct waarop het logo is afgebeeld naar communicatie@wshd.nl
  • Bij toestemming wordt het logo eenmalig verstrekt. Het mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor toestemming is gegeven. Het logo is en blijft eigendom van het waterschap.
  • Omdat het waterschap een overheidsinstelling is, mag het logo alleen gebruikt worden als referentie naar een goede samenwerking.