Als uw bedrijf afvalwater op het oppervlaktewater loost, betaalt u zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Het maakt niet uit of dit via het riool, septic tank of put gebeurt. De hoogte van de verontreinigingsheffing hangt af van de hoeveelheid en de soort stoffen die u per jaar loost.

Vervuilingswaarde onder 5

Bedrijven met een vervuilingswaarde onder 5 worden forfaitair aangeslagen voor 3 vervuilingseenheden. Voert uw bedrijf weinig vervuilde stoffen af met een vervuilingswaarde van 1 of minder, dan komt u in aanmerking voor een forfait van 1 vervuilingseenheid. Dit moet u wel aantonen. 

Aanvragen

Een verzoek tot toepassing van forfaitaire heffing dient u in bij het SVHW. Dat is het belastingkantoor waarmee Hollandse Delta samenwerkt voor de uitvoering van de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Zie contact opnemen met SVHW(externe link).