Als uw bedrijf afvalwater op het oppervlaktewater loost betaalt u zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing. Het maakt niet uit of dit rechtstreeks, via het riool, een septic tank of een put gebeurt. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u per jaar loost.

Bedrijven met een vervuilingswaarde onder 5 vervuilingseenheden worden ‘forfaitair’ aangeslagen voor 3 vervuilingseenheden. Wanneer uw bedrijf dusdanig weinig vervuilde stoffen afvoert dat de vervuilingswaarde gelijk is aan of lager ligt dan 1, kunt u in aanmerking komen voor een forfait van 1 vervuilingseenheid. Dit moet u wel kunnen aantonen. 

U dient een verzoek in tot toepassing van forfaitaire heffing voor bedrijven bij het Samenwerkingsverband Vastgoedheffing & Waardebepaling (SVHW).

Ga naar de website van SVHW

Regelgeving