Duinovergangen zijn niet toegankelijk voor auto’s, motoren en ander gemotoriseerd verkeer. U kunt een ontheffing aanvragen om het strand en strandpaviljoens te bereiken.

U krijgt geen ontheffing als:
•    het verkeer meer dan 1 dag wordt gehinderd
•    bedrijven, woningen en achterliggende terreinen niet bereikbaar zijn
•    hulpdiensten er niet door kunnen
•    u wedstrijden voor motorvoertuigen organiseert

Aanvragen duinovergang

Of print het invulbare aanvraagformulier uit.