Duinovergangen zijn niet toegankelijk voor auto’s, motoren en ander gemotoriseerd verkeer. In bepaalde gevallen kun je een ontheffing aanvragen om het strand en strandpaviljoens te bereiken.