Duinovergangen behoren tot de voet- en fietspaden en zijn dus niet toegankelijk voor (motor-) voertuigen. Om het strand en de strandpaviljoens met (motor-)voertuigen te kunnen bereiken, vraagt u ontheffing aan.

Onderaan deze pagina vindt u het aanvraagformulier.

U krijgt geen ontheffing als:

  • De wegen langer dan één dag worden beperkt voor het verkeer.
  • De bereikbaarheid van achterliggende percelen, bedrijven en woningen niet kan worden gegarandeerd.
  • De bereikbaarheid voor hulpdiensten niet kan worden gegarandeerd.
  • Voor wedstrijdachtige activiteiten met motorvoertuigen. 

De ontheffing moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Wie al een ontheffing heeft, ontvangt in november een herinnering.

Meer informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Aanvraagformulier duinovergangen