Op Voorne-Putten worden delen van de dijk tussen Geervliet en Hekelingen (normtraject 20-3) verbeterd. Deze dijk beschermt inwoners van Voorne-Putten tegen water dat vanuit de grote rivieren komt.

Waarom gaan we de dijk verbeteren?

Waterschap Hollandse Delta beheert op de Zuid-Hollandse eilanden zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 364 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegenhoudt. Dit zijn de zogenoemde primaire keringen. Deze moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren.

Regelmatig toetsen we onze dijken op hun veiligheid. Aan de hand van de resultaten van deze toetsing worden, waar dat nodig is, dijken versterkt. Uit toetsing is gebleken dat delen van normtraject 20-3 op dit moment niet voldoen. Dit betekent niet dat er direct gevaar dreigt. Er is genoeg tijd om de dijk te verbeteren.

decoratief

Wat wordt er verbeterd?

De dijkverbetering is in totaal circa 10 kilometer. De dijk is opgedeeld in drie deelgebieden: Hartelkanaal, Oude Maas en Spui. Ieder deelgebied heeft zijn eigen opgave:

 • Hartelkanaal: de grasbekleding van de dijk is onvoldoende op twee locaties.
 • Oude Maas: de stabiliteit van de dijk aan de binnenzijde is onvoldoende op twee plekken.
 • Spui: de stabiliteit van de dijk aan de binnenzijde is onvoldoende.

Op de afbeelding worden deze locaties schematisch weergegeven.

Kaart dijkverbetering

Wat doen we in 2023–2024?

Het waterschap doorloopt verschillende fases voordat de dijkverbetering wordt uitgevoerd. Dit begint met de verkenningsfase die van 2023 tot 2024 loopt. Tijdens deze fase worden mogelijke oplossingen onderzocht en een voorkeursalternatief gekozen.

 • Start verkenning

  Benieuwd op welke manier dit wordt georganiseerd? Bekijk dan onze ‘Kennisgeving Voornemen & Participatie'(externe link) in het waterschapsblad.
   

 • Inloopavond 

  Op 15 juni 2023 heeft het waterschap een inloopavond georganiseerd in het Dorpshuis Hekelingen. Hier is toelichting gegeven over het project en is kennisgemaakt met belanghebbenden.
   

 • Mogelijke oplossingen

  Het waterschap is alle mogelijke oplossingen aan het verzamelen die bijdragen aan het verbeteren van de dijk. Voor ieder deelgebied staan de mogelijke oplossingen met een toelichting beschreven: Hartelkanaal, Oude Maas en Spui. Tot 4 oktober 2023 hebben belanghebbenden de mogelijkheid een reactie op de oplossingen te geven of een nieuwe oplossing aan te dragen.

Hoe zien de vervolgstappen eruit?
 

Planuitwerking: 2025 – 2026 

In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief vertaald naar een plan voor de uitvoering. Onderdeel hiervan is het aanvragen van de benodigde vergunningen en toestemmingen.
 

Realisatie: 2027 – 2028 

In de realisatiefase wordt een werkomschrijving opgesteld, aanbesteed aan een aannemer en uitgevoerd.

Contact

Heeft u een vraag, idee of opmerking over dit project?
Neem dan contact op met het projectteam via dijkversterkingsproject20-3@wshd.nl of 0900 – 2005 005.

Heeft u affiniteit met techniek en bent u benieuwd welke data is gebruikt voor het bepalen van de opgave in het voortraject? Dan vindt u het misschien leuk om de data te bekijken in onze Digital Twin – link Digital Twin (geodan.nl)(externe link) - van de dijk.

*disclaimer: de informatie uit dit model was de basis voor ons project en geeft geen informatie over de huidige stand van zaken.