Waterschap Hollandse Delta heeft dijken en duinen, onderverdeeld in zeven dijkringen, die het land beschermen tegen het water. Een dijkring is een gebied wat omsloten is door een ring van dijken of duinen die voorkomen dat het buitenwater het gebied kan instromen. Deze dijken en duinen zijn zodanig aangelegd dat deze een zeer hoge waterstand kunnen keren.