Waterschap Hollandse Delta heeft dijken en duinen, onderverdeeld in zeven dijkringen, die het land beschermen tegen het water. Een dijkring is een gebied wat omsloten is door een ring van dijken of duinen die voorkomen dat het buitenwater het gebied kan instromen. Deze dijken en duinen zijn zodanig aangelegd dat deze een zeer hoge waterstand kunnen keren.

Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis
Dijkwachten op de dijk in Hellevoetsluis | © waterschap Hollandse Delta

Regelmatig inspecties

Door de veranderingen van het klimaat is het nodig om de kwaliteit van de dijken en duinen goed in de gaten te houden. Medewerkers van Hollandse Delta inspecteren voortdurend de waterkeringen en waar nodig worden deze versterkt. Dijken en duinen worden geïnspecteerd op onvolkomenheden en eenmaal in de 12 jaar vindt een uitgebreide veiligheidsbeoordeling plaats.

Ondanks deze controles kan er tijdens een hoge buitenwaterstand een onverwachte situatie optreden die nadelig is voor het functioneren van dijken en duinen. Schade door hoge buitenwaterstand moet vroegtijdig worden opgemerkt. Daarvoor is het noodzakelijk dat dijken en duinen tijdens hoge buitenwaterstanden geïnspecteerd worden. Hierbij hebben wij de inzet en hulp van vrijwillige dijkwachten hard nodig!

Dijkbewaking

Bij storm, hoogwater en hevige regenval is het waterschap extra waakzaam. Als de waterstand te hoog dreigt te worden, krijgt het waterschap een hoogwatermelding van Rijkswaterstaat. Vanaf dat moment komt het waterschap in actie.

De dijkbewakingsorganisatie gaat bij extreme weersomstandigheden op pad om dijken en duinen te inspecteren. De dijkbewakingsorganisatie bestaat uit vrijwilligers die in het gebied van Hollandse Delta wonen. De inzet van deze vrijwillige dijkwachten zorgt ervoor dat ook in barre weersomstandigheden Zuid-Holland leefbaar is én blijft. Het buitenwater moet een extreem hoge waterstand bereikt hebben, voordat wordt overgegaan tot het instellen van de dijkbewakingsorganisatie. Dit komt gelukkig zelden voor.

Log in op het extranet dijkbewaking