Denk aan regenwater

Het klimaat verandert, er zijn steeds meer hevige piekbuien. Daarom verandert het waterschap de regels voor regenwaterafvoer bij nieuwbouw en bij het aanleggen van bestrating of asfalt. Als er meer dan 500 vierkante meter (20x25 meter) verharding komt, zijn er voortaan extra compenserende maatregelen nodig. Dit heet beleidsregel 11.

Extra sloten greppels of waterberging

Bijvoorbeeld door extra sloten te graven of door sloten breder te maken met natuurvriendelijke oevers. Met de nieuwe regels mogen er nu ook greppels of waterbergingen komen in plaats van sloten. 

14 procent

De compensatie moet 14% zijn van de nieuwe verharding. Dus: de aangepaste regels zorgen voor meer compensatie én creëren meer mogelijkheden. Meer informatie? Kijk op Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem 2014

Regenwaterafvoer