Kanosluis in de Blauwe Verbinding

Van 2012 t/m 2018 is gewerkt aan de aanleg van de 13km-lange ‘Blauwe Verbinding’. Daarmee krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met de Oude Maas aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde. Hierdoor verbetert de wateraanvoer en waterkwaliteit. Bovendien is de Blauwe Verbinding een recreatieve bevaarbare route, functioneert de waterverbinding ook als waterberging en is het  een ecologische verbinding  tussen de verschillende groengebieden op het eiland IJsselmonde. 

De partners in de blauwe verbinding zijn: waterschap Hollandse Delta, gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam, provincie Zuid Holland, Stadsregio Rotterdam en Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.

Goed voor mens, plant en dier

Schoon, zoet water uit de Oude Maas vindt nu zijn weg naar alle gebieden en het Zuiderpark. De Blauwe Verbinding heeft ook een waterbergende functie. Bij hevige regenval werken de klimaatbuffers langs de Koedood en in de Zuidpolder als een spons. Ze nemen het water op en bij droogte gebruiken we het weer voor de natuur. Ook zijn de verschillende groengebieden met elkaar verbonden waardoor dieren maar ook planten de kans krijgen zich verder te verspreiden. En het is een 15 kilometer lange recreatieve vaarroute waar je heerlijk met een bootje kunt varen. Maar ook fietsen, wandelen en nog veel meer. De Blauwe Verbinding is goed voor mens, plant en dier.

Nog een paar wensen

Er is zes jaar lang gewerkt aan de Blauwe Verbinding in zes deelgebieden: het noordelijk tracé, het Zuidelijk Randpark, de Heulweg, Rhoonse Baan, Koedoodzone en de Zuidpolder. Met veel partijen: de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard en Barendrecht, waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en de voormalige Stadsregio. Veel overleggen waren nodig om technische uitdagingen te overwinnen, maar uiteindelijk was de verbinding in 2018 klaar. Er zijn nog wel een paar plekken waar je met de kano het water uit moet om een weg of dijk over te steken. Het is nog wel de wens om daar in de toekomst nog een oplossing voor te vinden.

Beleef de blauwe verbinding

Beleef de blauwe verbinding vanaf je scherm via de film van Dwaalfilm

Dwaal door de Blauwe Verbinding