Kanosluis in de Blauwe Verbinding

Van 2012 t/m 2018 is gewerkt aan de aanleg van de 13km-lange ‘Blauwe Verbinding’. Daarmee krijgt het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid een permanente waterverbinding met de Oude Maas aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde. Hierdoor verbetert de wateraanvoer en waterkwaliteit. Bovendien is de Blauwe Verbinding een recreatieve bevaarbare route, functioneert de waterverbinding ook als waterberging en is het  een ecologische verbinding  tussen de verschillende groengebieden op het eiland IJsselmonde. 

De partners in de blauwe verbinding zijn: waterschap Hollandse Delta, gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam, provincie Zuid Holland, Stadsregio Rotterdam en Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.