Bestuur waterschap Hollandse Delta

Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt het College van Dijkgraaf en Heemraden genoemd. Het algemeen bestuur draagt de naam: Verenigde Vergadering.

Dijkgraaf en Heemraden

De voorzitter van zowel de Verenigde Vergadering als het college van Dijkgraaf en Heemraden is de dijkgraaf. De Kroon benoemt de dijkgraaf voor een periode van zes jaar. De heemraden worden door en uit de Verenigde Vergadering gekozen. De leden van de Verenigde Vergadering worden elke vier jaar gekozen door inwoners uit het verzorgingsgebied. De huidige bestuursperiode loopt van eind maart 2019 tot en met eind maart 2023. Op 20 maart 2023 vinden nieuwe verkiezingen plaats.

Adviescommissies

De leden van de Verenigde Vergadering zijn verdeeld in drie adviescommissies met elk een eigen portefeuille. Hollandse Delta heeft de commissie Water, de commissie Waterkering, (vaar)Wegen en Vergunningverlening en de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving.

Wanneer er over een onderwerp een beslissing moet worden genomen, wordt deze vaak eerst voorbesproken in de betreffende adviescommissie. De commissie geeft dan over het onderwerp advies aan de Verenigde Vergadering.

Hoofdlijnenakkoord 2019-2023

Bekijk hier de Nota op hoofdlijnen Samen aan de slag (pdf. 2,02 Mb) voor de huidige bestuursperiode.  

Reglementen

Reglement van Bestuur van waterschap Hollandse Delta (te raadplegen via deze link naar Overheid.nl).