Groenbeleidsplan 2022-2027: Buiten gewoon Groen

In ons groenbeleidsplan vertellen we waar wij de komende jaren op het gebied van natuur en landschap op willen inzetten. We geven aan hoe wij aankijken tegen landschappelijke en ecologische waarden van de gebieden waar we eigenaar van zijn of die we beheren.

Lees het Groenbeleidsplan 2022-2027

Sloten

Het waterschap beheert 7.300 kilometer aan sloten en slootkanten in de polder, 200 kilometer natuurvriendelijke oevers, 200 kleinere en grotere natuurgebieden en ongeveer 60.000 bomen.

Groene dijken

Daarnaast onderhoudt het waterschap 776 kilometer dijken en duinen. Niet alleen langs de Noordzeekust van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Ook langs de grote rivieren rond Dordrecht, IJsselmonde en de Hoeksche Waard.

Wegbermen

Verder onderhoudt Hollandse Delta de bermen langs 1.233 kilometer wegen en 352 kilometer fietspaden door polders en over dijken. Het waterschap maait er het gras en snoeit er bomen en struiken.

Bij elkaar is dat behoorlijk veel natuur die belangrijk is voor mensen en dieren en als ecologische verbindingszone.

Alle afleveringen Buiten gewoon groen