Groenbeleidsplan 2022-2027: Buitengewoon Groen

In ons groenbeleidsplan vertellen we waar wij de komende jaren op het gebied van natuur en landschap op willen inzetten. We geven aan hoe wij aankijken tegen landschappelijke en ecologische waarden van de gebieden waar we eigenaar van zijn of die we beheren.

Lees het Groenbeleidsplan 2022-2027

Sloten

Het waterschap beheert 7.300 kilometer aan sloten en slootkanten in de polder, 200 kilometer natuurvriendelijke oevers, 200 kleinere en grotere natuurgebieden en ongeveer 60.000 bomen.

Groene dijken

Daarnaast onderhoudt het waterschap 776 kilometer dijken en duinen. Niet alleen langs de Noordzeekust van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Ook langs de grote rivieren rond Dordrecht, IJsselmonde en de Hoeksche Waard.

Wegbermen

Verder onderhoudt Hollandse Delta de bermen langs 1.233 kilometer wegen en 352 kilometer fietspaden door polders en over dijken. Het waterschap maait er het gras en snoeit er bomen en struiken.

Bij elkaar is dat behoorlijk veel natuur die belangrijk is voor mensen en dieren en als ecologische verbindingszone.

Alle afleveringen Buiten gewoon groen

 • Buiten gewoon groen: zoden aan de dijk zetten

  Kent u deze uitdrukking? Hij komt voort uit onze al oude strijd tegen het water.

 • Buiten gewoon groen: maaibeleid

  Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor het onderhoud van een groot gebied aan wegbermen, dijken en watergangen. Het maaien daarvan is noodzakelijk voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, dijkveiligheid en de doorstroming van de watergangen.

 • Buiten gewoon groen: orchideeën

  Orchideeën zijn zeer geliefd op de vensterbank. In Nederland komen ook nog zo’n 30 soorten wilde orchideeën voor. Wat weten we eigenlijk van de orchidee?

 • Buiten gewoon groen: de zandhommel

  Als het aan natuurvrijwilliger Gert Huijzers uit Goudswaard ligt, krijgt de Hoeksche Waard een eigen Zuidas. Nee, geen gebied vol kantoren, maar een strook waar de zandhommel voldoende voedsel vindt en vrij kan bewegen.

 • Buiten gewoon groen: reeën

  Gracieus en schuw, dat zijn reeën allebei. Deze beschermde dieren leven in en bij het duingebied van Voorne en doen het daar goed.

 • Waterschap plaatst eerste bankje in de polder

  Er komen dit jaar extra zitbanken in de polders van waterschap Hollandse Delta. Vandaag plaatsten initiatiefneemster en bestuurslid Petra van Nes-de Man en heemraad Henk van der Drift namens het waterschap het eerste bankje op de Oostmolendijk in de polder bij Ridderkerk.

 • Vishotels haven Middelharnis geopend

  Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta openden gisteren twee zogeheten vishotels in het water van de haven van Middelharnis.

 • Buiten gewoon groen: de natuur ontwaakt

  De lente komt er langzamerhand aan! Nieuw leven is weer in aantocht. Prachtig natuurlijk, maar ook kwetsbaar.

 • Buiten gewoon groen: gefaseerd rietmaaien in waterbergingsgebieden

  In onze polders liggen ongeveer 170 waterbergingsgebieden. De rietvelden daar maaien we vanaf 2022 gefaseerd. Dat doet waterschap Hollandse Delta om een aantal redenen.

 • Buiten gewoon groen: baggeren in 2023

  Door sloten te baggeren, stroomt het water beter door. Ook is er minder stankoverlast en blijft de waterkwaliteit op peil.