Ieder jaar in november stelt de Verenigde Vergadering de begroting vast voor het volgende jaar. Hieronder vindt u de bijbehorende stukken en rapportages.

2023

Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2027


2022

2021

Voor de begroting/burap van 2020 en ouder kunt u contact opnemen met het Waterschapsloket via e-mail info@wshd.nl of telefoon 0900-2005005 (tegen lokaal tarief)