Baggeren Binnenbedijkte Maas

In 2024 baggeren wij een deel van de Binnenbedijkte Maas. Het gaat om het gedeelte rond Mijnsheerenland en Westmaas. In 2025/2026 komt het gedeelte bij Maasdam aan de beurt. 

In de maanden maart tot en met oktober 2024 baggert de firma Schilder uit Ursem het westelijk deel van de Binnenbedijkte Maas, zeg maar het gedeelte ter hoogte van Westmaas en Mijnsheerenland.

We baggeren vijftig meter breed en drie meter diep. In totaal wordt er 176.000 m3 bagger uit de vaargeul gehaald. Deze bagger verdwijnt in de voormalige zandwinput. Dat scheelt 8.800 ritjes met een vrachtwagen en een heleboel overlast en CO2-uitstoot.

We baggeren de ‘middenbaan’ van de Binnenbedijkte Maas. Daarmee voldoen we aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit (KRW).

Inloopavond over het baggeren van de Binnenbedijkte Maas in 2024
Overzichtskaartje met delen van de Binnenbedijkte Maas die in 2024 worden gebaggerd

Planning

De werkzaamheden worden  volledig uitgevoerd op het water. De werktuigen en leidingen zijn overdag en ’s nachts goed herkenbaar. Wij vragen je om hier extra goed op te letten als je gaat varen.

 1. Afgerond: Inloopavond -

  Op 15 februari was het een drukte van belang in het ‘Dorpshart Mijnsheerenland'. Aannemer en waterschap gaven daar tekst en uitleg over de werkzaamheden en beantwoordden vragen over het baggeren.

 2. Afgerond: Voorbereiding van werkzaamheden -

  In de laatste week van februari begint de aannemer met de voorbereiding van de werkzaamheden. Er worden materialen aangevoerd en voor gebruik gereed gemaakt. 

 3. Afgerond: Start werkzaamheden -

  Aanleg van het leidingtraject naar de zandwinput en baggeren van het gedeelte voor de haven van watersportvereniging Binnenmaas.

 4. Nog te doen: Oostelijk deel -

  In de maanden maart, april en mei wordt het oostelijk deel gebaggerd.

 5. Nog te doen: Midden gedeelte -

  In de maanden juni, juli en augustus wordt het midden gedeelte gebaggerd.

 6. Nog te doen: Westelijk deel

  In de maanden september en oktober wordt het oostelijk deel gebaggerd.

Overzichtskaart met de verschillende fases waarin de binnenbedijkte maas wordt gebaggerd

Informatie en vragen

Elke maandag kunt je van 14.00 - 15.00 uur met jouw vragen terecht in de keet van J.P. Schilder. De keet staat op het recreatieoord aan de Vrouwenhuisjesweg 7a, Mijnsheerenland. Na de slagboom gelijk links de weg te volgen tot de volgende parkeerplaats aan rechterzijde, bij restaurant Binnenmaas.

Bellen met omgevingsmanager Caroline Schilder: 06 4354 2776.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden en meld je aan voor de nieuwsbrief:

Achtergrondinfo over de Binnenbedijkte Maas

Waarom baggeren?

Uit de watersysteemanalyse voor de KRW (Kaderrichtlijn Water) is gebleken dat er in de Binnenbedijkte Maas te veel bagger aanwezig is. KRW is een Europese richtlijn over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.

Situatie Binnenbedijkte Maas

De Binnenbedijkte Maas is een KRW-waterlichaam in de Hoeksche Waard. Het meer is dieper dan 3 meter, 170 ha groot en voldoet hier mee aan het KRW type M20: zoet, matig groot, diep gebufferd meer.

Het merendeel van de Binnenbedijkte Maas heeft originele waterdieptes variërend van ca 2,5 tot 4 meter diepte. Door de jarenlange baggeraanwas is de diepte op sommge plekken nog maar 1,5 à 2,5 meter. In het westelijke gedeelte van de Binnenbedijkte Maas is een voormalige zandwinning aanwezig, hier komen waterdieptes tot ca 16 meter voor. De zandwinning is gebruik voor de aanleg van de A29.  

De huidige waterkwaliteit is matig. Als gevolg van de voedselrijke bodem en het verbeterde doorzicht (gevolg van een afname aan nutriënten) is er een sterke groei van ondergedoken waterplanten ontstaan van onder andere aarvederkruid en klein nimfkruid.  

De toename van ondergedoken waterplanten is positief voor de totale ecologie van het meer. De recreatievaart echter heeft in de zomer en najaar veel last van deze plantengroei.  

De oever en emerse (waterplanten die gedeeltelijk over water uitsteken)/drijfblad zone in de Binnenbedijkte Maas is onvoldoende ontwikkeld en scoort onvoldoende op de KRW-maatlat.

Ecologie  

De Binnenbedijkte Maas is een oude rivierarm die aan beide kanten is afgesloten en daarmee getransformeerd is van een rivier naar een meer.  

De Binnenbedijkte Maas fungeert ecologisch alleen in het westelijke deel als een diep meer, de rest van de Binnenbedijkte Maas heeft meer de ecologische eigenschappen van een ondiep meer.

Het verschil tussen het westelijke deel en de rest van de Binnenbedijkte Maas is ook zichtbaar in de waterkwaliteit. Het westelijke deel heeft een groter doorzicht en bevat lagere nutriëntengehaltes dan het middendeel en het oostelijke deel.  

Een diepe put zorgt voor een betere waterkwaliteit. Koud water is nl. zwaarder dan warm water. De overgang tussen de warme en de koude laag fungeert als een ‘deksel’.  Daardoor komen voedingsstoffen uit de diepere waterlaag en waterbodem niet meer beschikbaar voor de algen in het warme oppervlaktewater. Door het gebrek aan voedingsstoffen wordt de algengroei in het zomer sterk geremd.

In de diepe put komen drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten niet voor en er is dus geen/weinig zuurstof productie (alleen door zwevende algen). Ook is er geen structuur en dus bescherming voor jonge vis. Daarnaast kan door het ontstaan van een zuurstofloze laag onder de 7 meter een flink volume water wat voor veel organisme onleefbaar is geworden.  

De combinatie van en diepe put en flauwe oevers is erg belangrijk om zo voldoende structuur en waterplanten naast het vrij levenloze diepe water te verkrijgen.