Het waterschap controleert aan het eind van het jaar of de sloten en singels schoon, breed en diep genoeg zijn. Deze controle of het onderhoud goed is uitgevoerd, heet de schouw. 
 

Schouwmeeester controleert watergang

De schouw begint elk jaar op 1 december. In november kondigen we dat aan via de sociale media. Daarnaast krijgt iedereen die verplicht is om onderhoud uit te voeren, vooraf een brief. Na de schouw wordt, als dat nodig is, achterstallig onderhoud uitgevoerd.

Schouw

De schouwmeesters controleren of het onderhoud aan de sloten en singels goed is uitgevoerd. Als een sloot niet in orde is, krijgt u van ons een brief met het verzoek de sloot voor een bepaalde datum schoon te maken. Na de ‘herschouwdatum’ controleren de schouwmeesters de singel of sloot opnieuw. Als het onderhoud nog niet in orde is, nemen we contact met u op. Eventueel stellen we nog een laatste termijn vast waarbinnen de sloot schoongemaakt moet zijn.

De schouwmeesters hanteren de volgende criteria:


Voldoende ruimte

De afstand tussen het wateroppervlak en de takken moet minimaal 4 meter zijn. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor de machines die bij het onderhoud worden gebruikt (3 of 5 meter). De aannemers moeten het onderhoud aan sloten en singels ongehinderd kunnen uitvoeren. Hollandse Delta keurt de sloten en singels af waar dit niet het geval is. Dit staat in artikel 3.2 lid 1 van de Keur.  

Gedwongen uitvoering

Na de laatste termijn controleren we of de sloot in orde is. Is dit nog steeds niet het geval, dan kondigen we per brief aan dat wij de sloot schoonmaken op uw kosten.