Op 1 januari 2023 is het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingegaan. Eén van de voorwaarden voor agrariërs om voor hun basispremie in aanmerking te komen, is dat zij 4% van hun areaal niet mogen betelen. Om aan deze 4% te komen, mogen agrariërs ook landschapselementen van derden meetellen, als die voldoen aan de voorwaarden. Onder landschapselementen kunnen ook sloten en oevers van waterschapssloten worden verstaan.

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta geeft toestemming aan agrariërs om onder voorwaarden gebruik te maken van sloten, die het eigendom zijn van waterschap Hollandse Delta bij het aanvragen van inkomensondersteuning voor agrarische ondernemers van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

Welke sloten komen in aanmerking

Het gaat hierbij om sloten die grenzen aan een akkerrand met ANLB beheer, behorend tot beheercollectieven. De toestemming is in tegenstelling tot het in 2023 genomen besluit niet meer van algemene strekking. 

Aanmelden

Je kunt jouw gegevens invullen op het formulier hieronder. Dat is voldoende om te mogen opgeven voor het GLB. De definitieve toestemming volgt dan na de controle van de voorwaarden. Er wordt dan een individuele gebruiksovereenkomst opgesteld tussen het waterschap en de agrariër.

Let op: aanmelden kan tot en met 17 mei 2024!

Aanmelden GLB-regeling 2024

Voorwaarden

 • De watergang moet grenzen aan een akkerrand met ANLB beheer, behorend tot beheercollectieven;
 • De aanvrager moet een overeenkomst hebben met een van de beheercollectieven in het kader van ANLB beheer;
 • Er moet door de agrariër een de-minimisverklaring worden aangeleverd (zie onderaan deze pagina bij 'Documenten');
 • Voor het gebruik van de sloot wordt een tegenprestatie gevraagd. Deze kan bestaan uit één of meerdere van onderstaande feitelijke activiteiten:
  • Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever;
  • Het verbreden van de bestaande (bloem- en of kruidenrijke) akkerrand met 50% van de breedte van de door het waterschap in gebruik gegeven sloot;
  • Toepassen van ecologisch maaibeheer aan de waterkant en op het talud.
 • Gebruik van de watergang mag geen negatieve effecten hebben op het reguliere beheer en onderhoud van de watergang.
 • Voor deelname aan de regeling geldt een bijdrage van € 150 per overeenkomst ter gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van WSHD

Staatssteun

Voorwaarden die nog moeten worden onderzocht hebben betrekking op het staatssteunvraagstuk. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van staatssteun, dan zal de opgave van waterlopen moeten worden gewijzigd of ingetrokken. Voor het onderzoek naar deze voorwaarden sluiten we zoveel mogelijk aan bij andere waterschappen die met ditzelfde vraagstuk bezig zijn.

Bloemenrand langs een sloot