Wilt u afvalwater per vracht-/tankwagen aanleveren op een rioolwaterzuivering? Dit noemen wij aanlevering per as.

Wilt u afvalwater per vracht-/tankwagen aanleveren op een rioolwaterzuivering?

Waterschap Hollandse Delta accepteert alleen afvalwater dat vrijkomt binnen haar eigen beheersgebied. Om afvalwater te kunnen aanleveren per vracht-/tankwagen dient u in het bezit te zijn van een privaatrechtelijke overeenkomst. Het waterschap beoordeelt of de afvalwaterstroom kan en mag worden aangeleverd op de rwzi.

In een privaatrechtelijke overeenkomst wordt vervolgens vastgelegd welke afvalwaterstroom aangeleverd mag worden op de rwzi en wat de herkomst hiervan is. Daarnaast bevat de privaatrechtelijke overeenkomst diverse voorwaarden en voorschriften aangaande de hoeveelheid en samenstelling.

De kosten voor het aanleveren van afvalwater op de rwzi worden bepaald door middel van het opleggen van een aanslag zuiveringsheffing.

U kunt een verzoek om een privaatrechtelijke overeenkomst indienen door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en te verzenden naar vergunningen@wshd.nl