600 jaar Sint-Elisabethvloed

In de nacht van 18 november 1421 braken de dijken door een woeste storm. Deze storm veroorzaakte een van de ergste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis: de Sint-Elisabethsvloed. Een gebied van 48 bij 15 kilometer in Holland en Brabant kwam onder water te staan. Een groot deel van dat gebied kennen we nu als de Biesbosch.    

Hoogwater in de stad

Zonder onze dijken zou maar liefst 60% van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom zijn we elke dag bezig om mensen te beschermen tegen hoog water. De Sint-Elisabethsvloed en de Watersnoodramp leren ons hoe het kan misgaan. Bewust omgaan met water is belangrijk, zeker in een land als Nederland. 

Luister en kijk naar de hoogwaterwandeling in het centrum van Dordrecht

Wim van wijk

Waterveiligheid

Eén van de lessen van de Sint-Elisabethsvloed is dat we het water serieus moeten nemen. Om ons te beschermen tegen het water zijn we dijken gaan bouwen. Het onderhoud en de versterking van deze dijken is één van de belangrijke taken van ons waterschap.

Beleef het versterken van de dijken | Waterschap Hollandse Delta (wshd.nl) 
 

Waterkerende dijk langs de rivier Het Spui

Regionaal programma

Veel partijen en organisaties uit de regio staan stil bij de herdenking van de Sint-Elisabethsvloed. Er is een groot programma met mooie activiteiten. Meer informatie vind je op de website van 600 jaar Elisabethsvloed.

600 jaar Elisabethsvloed

Beleef de Elisabethsvloed!

'De kracht van het Water' staan alle activiteiten van de samenwerkende waterschappen. Bezoek ons digitale belevingscentrum. Het is net of je er echt bij bent!

De kracht van het water