We gaan in het tweede kwartaal van 2024 aan de slag met de Noorddijk en Westdijk tussen Melissant en Herkingen. Deze weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. De nieuwe asfaltlaag komt tussen de provinciale weg en het kruispunt Westdijk/Zuiddijk. Op het kaartje hieronder is de locatie van de werkzaamheden te zien. Tegelijkertijd gaan we aanpassingen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid doen. 

Wat gaan we doen?

  • Op kruispunten komen er snelheid remmende maatregelen. Daar waar het kan worden deze verhoogd met een plateau, daar waar het niet kan (vanwege woningen) krijgen deze kruisingen plateaubelijning. Zie daarvoor de tekeningen.
  • Op twee kruispunten vervalt de voorrangsregel. Hier is eerder een verkeersbesluit voor geweest waar de omgeving over is geïnformeerd. Dat zijn de kruisingen: Noorddijk - Plataan en Noorddijk - Nieuweweg. Zie volgende alinea op deze pagina.
  • De voorrangsborden worden verwijderd en er komen tijdelijke informatieborden waarop staat: geef het door, rechts gaat voor! 
  • Er komen rode stroken op de veelgebruikte fietsroute op de Noorddijk tussen de provinciale weg en het recreatieve fietspad langs de Elizabeth Hoeve. We doen dit om de weggebruikers er extra op te wijzen dat fietsers ook gebruikmaken van deze weg.
  • De weg vanaf het recreatieve fietspad richting Herkingen krijgt een andere inrichting. De weg wordt overal 5,10 m breed. Deze 5.10 m bestaat uit een ribbelstrook van 0,30 m aan weerszijde en een rijbaan van 4,50 m. Op de ribbelstrook kan worden uitgeweken als dat nodig is. De smallere rijbaan zorgt voor lagere rijsnelheden. Op de weg is geen belijning meer aanwezig omdat dit hoort bij dit type weg. 
  • Op de Westdijk tussen de Smalle Blokweg en de Groeneweg komen twee drempels om op deze lange en rechte weg de snelheid te verlagen.

Het verkeersbesluit 

Op twee kruispunten vervalt de voorrangsregel. Hier is eerder een verkeersbesluit voor geweest waar de omgeving over is geïnformeerd. Dat zijn de kruisingen: Noorddijk - Plataan en Noorddijk - Nieuweweg. 

Hierbij de link naar het eerder genomen verkeersbesluit(externe link) en hieronder de bijhorende tekening. 

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je terecht bij het waterschapsloket, 088 974 3000 of e-mail naar info@wshd.nl