Op het eiland Voorne-Putten worden delen van de dijk tussen Geervliet en Hekelingen (normtraject 20-3) verbeterd door waterschap Hollandse Delta. Deze dijk beschermt inwoners tegen water dat vanuit de grote rivieren komt. De dijkversterking zit nu in de verkenningsfase.

In september zijn alle mogelijke oplossingsrichtingen voor het versterken van de dijk gedeeld met de omgeving. Die oplossingsrichtingen zijn afgewogen door inhoudelijke experts. Bij deze afweging zijn de eerdere reacties meegenomen om tot kansrijke alternatieven te komen.

Op basis van de afweging (zeef 1 genoemd) zijn kansrijke alternatieven geselecteerd. De kansrijke alternatieven worden per gebied beschreven in de Nota Kansrijke Alternatieven (NKA).

Naast het NKA is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie wordt beschreven op welke manier de milieu- en omgevingseffecten worden getoetst bij de selectie van het voorkeursalternatief (VKA).

Van donderdag 23 november 2023 tot en met 3 januari 2024 liggen de NRD en het NKA ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode een reactie geven. Dit kan telefonisch óf via een officiële zienswijze. De reactie wordt meegenomen in het proces om te komen tot het voorkeursalternatief. U vindt beide stukken op de website officielebekendmakingen.nl.(externe link)

Uitnodiging inloopavond

We vinden het belangrijk om bewoners en andere belanghebbenden te informeren en te betrekken. Daarom organiseren we op donderdag 30 november een inloopavond. Er wordt uitleg gegeven over de plannen en er is gelegenheid om vragen te stellen.

Wanneer: donderdag 30 november tussen 19:00 en 21:00 uur
Waar: Dorpshuis Hekelingen, Lede 13, 3209 AT Hekelingen.

U kunt op elk moment binnenlopen om de tekeningen en schetsen te bekijken, informatie te ontvangen over het NRD en NKA, of vragen te stellen over het project.

Heeft u een vraag, idee of opmerking over dit project?

Neem dan contact op met het projectteam via dijkversterkingsproject20-3@wshd.nl of 0900 – 2005 005.

Kunt u niet komen, maar wilt u toch op de hoogte worden gehouden van het project? Kijk dan hier voor meer informatie https://www.wshd.nl/dijkverbetering20-3