Waterschap Hollandse Delta is op diverse plekken in het gebied eigenaar van de grond. In sommige gevallen kunt u deze grond kopen, pachten of huren. 

Koop, huur of vestigen zakelijk recht

Waterschap Hollandse Delta verkoopt onder bepaalde voorwaarden grond. Als verkoop niet aan de orde is, kunnen we de grond verhuren of verpachten. Het vestigen van een zakelijk recht is ook een mogelijkheid. 

Procedure

U dient een aanvraag in als u wilt kopen, huren, pachten, een zakelijk recht wilt vestigen of (her)vesting recht van erfpacht wilt regelen. 
Hollandse Delta:

  • controleert de volledigheid van de aanvraag
  • toetst de aanvraag
  • stelt de kosten vast
  • stuurt u bericht over het vervolg.

Klik op onderstaande link om het aanvraagformulier in te vullen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, dan verloopt de afhandeling sneller.

Behandelingskosten

Aan de behandeling van deze aanvraag zijn kosten verbonden. De hoogte is afhankelijk van het soort aanvraag en de hoeveel tijd het kost.
Voor alle aanvragen gelden de onderstaande tarieven, de kosten worden achteraf in rekening gebracht bij de aanvrager. 

Soort aanvraagBehandelkosten
(excl. BTW)
Toelichting
Verkoop € 595,-De koopsom van de grond wordt vastgesteld door een taxatie. De grondprijs wordt meestal vastgesteld per m². De taxatie komt voor rekening van Hollandse Delta.
Huur- of pacht € 425,-De huur- of pachtsom wordt vooraf door Hollandse Delta vastgesteld. De tarieven zijn afhankelijk van het gebruik en de courantheid van het perceel.
Vestiging zakelijk recht € 425,-De vergoeding wordt vastgesteld door een taxatie of op basis van de LTO-Gasunie normen. De keuze heeft te maken met de aard en omvang van de opstal (gebouw) en de courantheid van het perceel.  
(Her)vesting recht van erfpacht € 595Recht van erfpacht kan worden gevestigd of hervestigd. Bij (her)vestiging wordt de (onder)grond getaxeerd. De nieuwe canon wordt berekend op basis van de getaxeerde waarde.

Vastgoedbeleid

Waterschap Hollandse Delta handelt conform het vastgoedbeleid 2019. Daarin staat meer informatie over bovengenoemde mogelijkheden. 

Aanvraagformulier grond kopen, huren of pachten