Waterschap Hollandse Delta is op diverse plekken in het gebied eigenaar van de grond. In sommige gevallen kunt u deze grond kopen, pachten of huren.