Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Wil je iets veranderen in jouw omgeving? Dan krijg je met deze nieuwe Omgevingswet te maken. De Omgevingswet bevat de regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten. Dit moet het voor jou makkelijker maken als je iets in jouw omgeving wilt veranderen.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en vrije tijd doorbrengen; onze leefomgeving. Deze wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen infrastructuur, milieu, natuur en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten. Wil je iets veranderen in jouw omgeving? Dan krijg je met deze nieuwe wet te maken.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Wil je vanaf 1 januari 2024 iets veranderen in de leefomgeving? Bijvoorbeeld een steiger aanleggen, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een gezamenlijke buurtspeeltuin aanleggen? In het digitale loket zie je welke regels er gelden op de plek waar je iets wilt veranderen. En of je een vergunning nodig hebt. Je hoeft deze vergunning straks maar bij één loket aan te vragen. Dit gaat allemaal digitaal.

Als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving kun je ook met de Omgevingswet te maken krijgen. Bijvoorbeeld als je buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Goed om te weten dat wij initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.

Lees meer informatie over wat de Omgevingswet voor jou als inwoner en/of bedrijf gaat betekenen(externe link)?

Waterschap en de Omgevingswet

Vóór de invoering van de Omgevingswet stonden al onze regels over de leefomgeving in het gebied van het waterschap in de keur. De keur is te vergelijken met het bestemmingsplan van gemeenten. Bij de keur hoorden ook algemene regels waarvoor geen vergunning nodig is. Met de komst van de Omgevingswet komen al deze regels en voorschriften van het waterschap in de waterschapsverordening. De regels en voorschriften veranderen niet; wel worden de regels eenvoudiger gemaakt en is via het omgevingsloket snel te zien welke regel waar van toepassing is.

Wat verandert er na 1 januari?

Vanaf 1 januari 2024 staan alle regels van het rijk, de provincie, de gemeente en waterschap bij elkaar in het nieuwe omgevingsloket. In deze online omgeving kun je zien of je een vergunning nodig hebt of dat bijvoorbeeld een melding voldoende is. In het omgevingsloket vraag je vervolgens ook een vergunning aan, doe je een melding of geef je aanvullende informatie door.

Heb je een vergunning aangevraagd, dan geldt dat er binnen 8 weken een besluit genomen moet worden over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer de vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn.

Met de komst van de Omgevingswet verwachten wij dat initiatiefnemers met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken, in gesprek gaan. De wet noemt dit participatie.

Tot 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het Rijk, het waterschap of de provincie een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft dan niets te doen. Moet het Rijk, de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving. Wil je overleggen over jouw situatie en wanneer jij het beste een aanvraag bij het waterschap kunt indienen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet lees je op de website Aan de slag met de Omgevingswet(externe link).