Henk van der Drift | © waterschap Hollandse Delta

Functie:

  • Lid verenigde vergadering namens Bedrijfsgebouwd/fractievoorzitter
  • Voorzitter adviescommissie Water

Woonplaats:

Puttershoek

E-mailadres:

h.vanderdrift@wshd.nl

Nevenfuncties

Functie/Instantie/Bedrijf  Bezoldigd/Onbezoldigd
Directeur/eigenaar Van der Drift beleggingen BV  O
Bestuurslid 'Vereniging Vrienden van de Voetveren'  O