Op 10 en 13 november hebben wij bootjes nabij het Waalpad in Heerjansdam en de surfbocht in Ridderkerk uit het water gehaald. Het gaat om twee bootjes die op het water dreven en bootjes die waren voorzien van een mededeling van het waterschap met het verzoek deze voor 31 juli 2023 te verwijderen. Is het uw boot? Neem dan contact met ons op. 

Alle verwijderde bootjes liggen bij het waterschap opgeslagen en liggen daar nog 13 weken na publicatie van dit bericht. De eigenaren kunnen de bootjes ophalen na het betalen van de door het waterschap gemaakte kosten. Als ze niet worden opgehaald, zullen de bootjes worden afgevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschapsloket: 0900-2005005