In de top 25 duurzame aanbesteders is waterschap Hollandse Delta op plek zeventien geëindigd. Dit jaar brengt het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra, een initiatief van Bouwend Nederland, voor de vijfde keer een ranglijst uit van aanbestedende diensten die waardevolle innovaties aanjagen door marktpartijen uit te dagen op duurzaamheid. 

Deze editie omvat de jaren 2021 en 2022. Vorig jaar stond het waterschap nog op plek 20. In 2021 hebben de waterschappen besloten tot een gezamenlijke aanpak op het gebied van duurzaam opdrachtgeverschap. Deze aanpak is vastgelegd in de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen. Daarin staat hoe de waterschappen hun duurzame ambities vertalen naar hun opdrachten aan de markt. Hiermee draagt deze strategie bij aan de doelstelling om op termijn klimaatneutraal en circulair te gaan werken.