Voor vissen vormt ijs op sloten en vijvers soms een probleem. Bijvoorbeeld als er een laag sneeuw op het ijs ligt of als het ijs niet helder is. Er dringt dan minder licht door in het water en het zuurstofgehalte daalt. Vissterfte onder het ijs kan optreden als gevolg van zuurstoftekort. Ook in gebieden met brakke kwel, rottend blad of veen kan vissterfte onder het ijs voorkomen. In veengebieden komt zuurstofloos en voedselrijk water naar boven. In deze gebieden is vissterfte onder het ijs helaas vaak massaal.

Goed voor de bedreigde kroeskarper

Dode vissen roepen emoties op en leiden tot vragen over de waterkwaliteit. Toch is vissterfte ecologisch gezien niet uitsluitend negatief. Het zijn de zieke en grotere vissen die als eerste sterven. Soorten die van nature in ons gebied voorkomen, zijn beter aangepast. Na een vorstperiode waarin bijvoorbeeld veel grote karpers en brasems sterven, kan de bedreigde kroeskarper van de situatie profiteren.

Bevroren slootkant

Meld dode vissen in het water bij de gemeente of bij het waterschap via www.wshd.nl/melding

Meer info: Buiten gewoon groen: als een vis in ijswater | Waterschap Hollandse Delta (wshd.nl)