Net als ieder jaar starten onze schouwmeesters binnenkort met de baggerschouw. Deze keuring start in de eerste week van januari.

Tijdens de schouw wordt er gekeken of er goed is gebaggerd in ons gebied. In 2023 waren verschillende gebieden aan de beurt, komende januari is de controle. De link onderaan deze pagina laat de kaart zien met welke gebieden dit zijn.

Goed baggeren is nodig voor de doorstroming en afvoer van water in de sloot. Na het baggeren mag er een klein beetje bagger achterblijven. Voor een goede waterkwaliteit moet er ook voldoende water in een sloot staan.

Gezond water

In gezond water zit voldoende zuurstof voor vissen en waterplanten, maar het zorgt ook voor het verwerken van dode waterplanten en bladeren op de bodem. De overblijfselen vormen een sliblaag, ook wel bagger genoemd. Hoe meer bagger er in de sloot zit, hoe minder zuurstof in het water zit. En dat is slecht voor het leven in de sloot.