De afgelopen weken hebben er langs het Kanaal door Voorne werkzaamheden aan het sluisdeurendok plaatsgevonden. Er is in de achterliggende kade van het voormalig sluisdeurendok een damwand geplaatst. Deze damwand neemt nu de waterkerende functie over van de schotbalkenkering onder de brug, die niet meer aan de norm voldeed. Dit alles komt ten goede van de waterveiligheid.

Het plaatsen van de damwand is voorspoedig verlopen. Sneller dan gepland is het plaatsen van de damwand afgelopen week al afgerond. Wat nu nog volgt is het afwerken van de damwand en het verbergen van de damwand in de kade. Met deze damwand is de waterveiligheid op deze plek langs het kanaal weer klaar voor de toekomst.

Het sluisdeurendok bevindt zich aan de Kanaalweg Oostzijde in Hellevoetsluis. De schotbalkenconstructie onder de brug bij het dok (zie rode cirkel in de tekening) was onderdeel van de boezemwaterkering van het Kanaal door Voorne en diende om het water van het kanaal tegen te houden als het water te hoog kwam te staan.

Zowel de balkenconstructie als het sluisdeurendok zijn uit 1880. Het dok diende als opslag voor reservesluisdeuren voor het sluizencomplex van Hellevoetsluis. Uit onze periodieke beoordeling bleek dat de balkenconstructie niet meer voldeed aan de normen die we in de toekomst moeten hanteren.

Waterschap Hollandse Delta heeft ervoor gekozen om de waterkerende functie te laten overnemen door een niet zichtbare damwand in de achterliggende kade van het sluisdeurendok (zie blauwe lijn in de tekening).

Met deze oplossing blijft de historie van deze unieke locatie in tact en is deze waterkering weer klaar voor de toekomst.