Deze week zijn onze schouwmeesters begonnen met de jaarlijkse controle op het onderhoud van sloten en singels.

Veel sloten, singels en andere wateren onderhouden we zelf, maar er zijn ook watergangen die door andere instanties of particulieren worden onderhouden. Deze worden tijdens de schouw gecontroleerd. 

Schouwmeester aan het werk op tablet

Jaarlijkse controle

De schouw start jaarlijks rond 1 december. De schouwmeesters van het waterschap controleren dan of het maaionderhoud aan sloten en singels goed is uitgevoerd. Bij deze controle wordt gekeken of de beplanting, zwerfvuil en andere voorwerpen voldoende zijn verwijderd. Het is namelijk belangrijk voor de aan- en afvoer van het water in ons gebied dat de wateren schoon zijn. Onderhoudsplichtigen van sloten moeten hun onderhoud voor de schouw dus hebben gedaan.

Langer dan normaal

De controles worden de komende weken uitgevoerd en duren tot 22 december. Dat is wat langer dan normaal, vanwege het slechte weer. Hierdoor waren de omstandigheden om het onderhoud uit te voeren niet ideaal. Wel is het belangrijk dat het onderhoud uiteindelijk gebeurt.