Partners zijn en blijven trots op innovatie voor biologisch afbreekbare plasticvervanger.
 

PHA2USE, het project voor de ontwikkeling van een biologisch afbreekbare plasticvervanger uit afvalwater, is net geen winnaar geworden bij de verkiezing van Beste Overheidsinnovatie 2023!

De bij PHA2USE betrokken partijen feliciteren koffiebranderij ‘Zuivere Koffie’ van het Justitieel complex Zaanstad als winnaar met deze Award.

Desondanks zijn en blijven alle partners er trots op dat dit product met de naam ‘Caleyda’, bijdraagt aan de verdere kennisontwikkeling over grondstoffen uit afvalwater. En niet onbelangrijk; Caleyda past in het realiseren van doelstellingen op het gebied van circulariteit en klimaat. Dat deze innovatie tot de top 3 was doorgedrongen voor deze award is op zich al een stimulans om dit product verder te ontwikkelen.

Hoe wordt het gemaakt?

Het geheim van de biologisch afbreekbare plasticvervanger zit in het slib, het restproduct van de zuivering van rioolwater. Dat slib bestaat voor het overgrote deel uit bacteriën. In een speciale proeffabriek in Dordrecht krijgen de bacteriën extra voedingsstoffen toegediend. Daardoor produceren ze de stof polyhydroxyalkanoaat (PHA) die de basis vormt voor afbreekbaar ‘bioplastic’.

Wat zijn de voordelen?

De betrokken partners in het project spreken liever van een biologisch afbreekbare plasticvervanger. Bedrijven kunnen dit product namelijk gebruiken voor toepassingen waar tot nu toe gewoon plastic voor wordt gebruikt. De voordelen van deze plasticvervanger zijn met name de snellere afbreektijd. Binnen een jaar is het materiaal in de bodem afgebroken. Gewoon plastic uit aardolie breekt in 100 jaar af. Een ander voordeel van dit specifieke product uit afvalwater is dat het gemaakt is van zuiveringsbacteriën. Die concurreren niet met de grondstoffen die voor de productie van bioplastic kunnen worden gebruikt maar tegelijkertijd belangrijk zijn voor de voedselketen. Dat zijn bijvoorbeeld suikers uit mais en palmolie.

Wat zijn de mogelijke toepassingen?

In juli 2023 overhandigde de partners de eerste kilo's Caleyda aan het bedrijf Maan Group. Dat bedrijf maakt er afbreekbare plantenpotjes van (growcoons) en test die in de teelt van gewassen. Jaarlijks stoppen kwekers honderden miljoenen potjes in de grond. De toepassing van Caleyda kan milieuwinst opleveren omdat de ‘growcoons’ volledig circulair zijn en zo het traditionele plastic vervangen.

Samenwerking van overheden, kennisinstituten en bedrijven

Waterschap Brabantse Delta is de trekker van het onderzoek naar de productie van deze plasticvervanger. Zij werkt daarbij samen met de collega-waterschappen De Dommel, Fryslân, Hollandse Delta en Scheldestromen. Andere partners die bij deze innovatie zijn betrokken zijn: Stowa, Energie- en Grondstoffenfabriek, de rioolwaterslibverbranders SNB, HVC en de technologie-ontwikkelaars Paques, TU Delft en Wetsus.