De Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta komt op 23 november in openbare vergadering bijeen. Op de agenda staat onder meer de programmabegroting voor 2024. 

De openbare vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in Het Schap aan de Handelsweg 110 te Ridderkerk. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De agenda en vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen via de vergaderkalender(externe link). Hier kunt u de vergadering ook digitaal volgen via de livestream en/of achteraf terugkijken. 

Meer informatie over het bestuur van het waterschap is te vinden op de webpagina van het bestuur.