Nederland heeft een expertteam en vier tijdelijke pompen naar Noord-Frankrijk gestuurd, waar straten en huizen blank staan door grote hoeveelheden regenwater. Ook vanuit ons waterschap is een medewerker aanwezig. 

In Nederland, maar ook in België en Frankrijk, is de afgelopen weken veel regen gevallen. Dit zorgt op sommige plekken voor wateroverlast. De peilbeheerders van de waterschappen houden de situatie lokaal 24/7 nauwlettend in de gaten. Waar nodig zijn extra maatregelen genomen om wateroverlast te beperken, bijvoorbeeld door het plaatsen voor noodpompen en door water extra af te voeren. In Nederland is er lokaal overlast, maar de waterschappen en Rijkswaterstaat hebben de situatie onder controle.

De Nederlandse overheid heeft afgelopen weekend hulpvragen ontvangen vanuit België en Frankrijk. Zo zijn er concreet 20 pompen aangeboden om daar te helpen de wateroverlast te beperken. Ook staan Nederlandse experts klaar om hun collega’s in de buurlanden bij te staan.

De waterschappen en Rijkswaterstaat beschikken over heel veel pompen, waardoor onze eigen capaciteit om het water hier goed te verwerken niet door de hulp aan Frankrijk en België wordt beïnvloed. Wij zijn dan ook van harte bereid om onze buren te helpen in tijden van nood. De waterschappen doen op reguliere basis aan internationale samenwerking, onder meer in de Blue Deal met langjarige partnerschappen in landen met grote wateruitdagingen en hebben onlangs ook hulp geboden aan Oekraïne toen daar een dam doorbrak.

Vanuit waterschap Hollandse Delta is een medewerker aangesloten bij het expertteam dat momenteel in Calais aan het werk is om wateroverlast tegen te gaan. 

Zie ook het bericht van de Rijksoverheid: Nederland helpt Frankrijk bij wegpompen regenwater | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl(externe link)