Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Zwijndrecht heeft waterschap Hollandse Delta het bosplantsoen gesnoeid. Er was veel dood hout en er hingen takken over het hek. Omdat het waterschap voldoende ruimte heeft op deze rioolwaterzuivering, zijn van de afgezaagde takken houtrillen gemaakt.

Een houtril of takkenwal is een smalle, lange takkenhoop van in de lengte opgestapelde takken van ongeveer een meter hoog. Een houtril is een milieuvriendelijke manier om snoeihout te verwerken. Een takkenwal biedt een beschutte plek voor kleine zoogdieren zoals egels, voor vogels zoals mussen en voor insecten.

Ook langs de Dorpsdijk bij Vierpolders worden vandaag houtrillen gemaakt van takken uit het bosplantsoen. In de toekomst wil het waterschap op meer plaatsen houtwallen aanleggen.

Houtwal
Houtwal
Houtwal