Waterschap Hollandse Delta plaatst vanaf morgen drijfbalken langs een natuurvriendelijke oever in de Waal in Ridderkerk of in de volksmond 'het Waaltje'. Bootjes kunnen daardoor niet meer in het riet. Zo beschermen we de natuur, de oever en de bijzondere vogels die daar broeden.

Natuurvriendelijke oever voor gezonde waterkwaliteit

Een natuurvriendelijke oever is een helling langs het water die langzaam afloopt en waar planten en dieren goed kunnen leven, zoals watervogels. Gezonde natuur is goed voor een gezonde waterkwaliteit. Het waterschap beheert daarom meer dan 200 kilometer van deze oevers.

Zeldzame vogelsoorten

De natuurvriendelijke oever langs de Waal bij de Waalweg ontwikkelt zich bijzonder goed en er broeden zeldzame vogelsoorten, zoals de Woudaap en Roerdomp. Recreanten moeten vermijden om daar met hun boten in het riet te gaan liggen, omdat dat de natuur verstoort. Om dit te voorkomen, plaatst het waterschap drijfbalken langs de oevers. 

Broedseizoen

De werkzaamheden beginnen op donderdag 14 maart en duren tot en met maandag 18 maart. Nog net op tijd voor het broedseizoen, dat deze week begint en duurt tot 15 juli. Waterschap Hollandse Delta zorgt onder meer voor water en natuur in het werkgebied van de Maas tot het Grevelingenmeer en van de Biesbosch tot de Noordzee.

De Waal bij de Waalweg in Ridderkerk
De Waal bij de Waalweg in Ridderkerk
Roerdomp
Roerdomp
Woudaap
Woudaap