Belastingtarieven 2018

Gebruikers (Ingezetenen)

Zuiveringsheffing € 53,37 voor 1-persoonshuishouden; € 160,11 meerpersoonshuishouden
Verontreinigingsheffing € 53,37 voor 1-persoonshuishouden; € 160,11 meerpersoonshuishouden
Watersysteemheffing € 102,54 per huishouden
Wegenheffing € 12,80

Gebouwd/eigenaren gebouwde objecten

Watersysteemheffing Wegenheffing
Binnendijks 0,0421% van de WOZ-waarde 0,0063% van de WOZ-waarde
Buitendijks 0,0105% vab de WOZ-waarde 0,0063% van de WOZ-waarde

Overig ongebouwd/eigenaren (landbouw)grond

Watersysteemheffing Wegenheffing
Binnendijks € 95,31 per hectare € 17,11 per hectare
Buitendijks € 23,26 per hectare € 17,11 per hectare

Natuur ongebouwd/eigenaren

Watersysteemheffing Wegenheffing
€ 5,96 per hectare € 1,05 per hectare

Eigenaren van verharde openbare weg

Watersysteemheffing Wegenheffing
Binnendijks € 400,30 per hectare € 17,11 per hectare
Buitendijks € 328,82 per hectare € 17,11 per hectare