Op maandag 4 december beginnen we met de jaarlijkse maaischouw. Boeren, burgers en buitenlui in de polder hebben tot die datum, de tijd om zelf de sloot en slootkant langs hun perceel te maaien en schoon te maken. 

Voor elke sloot en singel staat vast wie moet zorgen voor het onderhoud. Over het algemeen zorgt het waterschap voor grotere watergangen, zoals singels en kanalen. Mensen die eigenaar of aanwonende zijn van een stuk grond naast een sloot moeten zelf het onderhoud doen.

Doorstroming

Door teveel (water)planten kan het water in de sloot namelijk niet goed doorstromen. Een goede doorstroming is heel belangrijk voor de polder. Naast het schoonhouden van de sloot is het belangrijk dat er geen takken te dicht bij de sloot of in de sloot hangen. 

Met de maaischouw controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd. Als dit niet zo is, stuurt het waterschap eerst een brief.

In totaal controleren onze schouwmeesters elk jaar 16.500 sloten, singels en kanalen. Dat is meer dan 7.000 kilometer. 

Samen zorgen we voor schone sloten. Met voldoende ruimte voor het water, een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit.

Een sloot die goed is schoongemaakt

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta elke twee weken iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.

Afleveringen nalezen?

Een aflevering nalezen? Op de overzichtspagina Buiten gewoon groen staan alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.