Het Brielse Meer is een prachtige plek voor allerlei soorten watersport. Belangrijk is wel om rekening te houden met elkaar en de natuur. Daarom gelden er een aantal wettelijke regels en maatregelen. 

Vaarregels

Op een mooie zomerse dag is het erg druk op het Brielse Meer. Om de veiligheid voor iedereen te waarborgen, houdt u zich aan de vaarregels die ook gelden voor het Brielse Meer:

Binnenvaartpolitiereglement en de voorschriften voor het snelvaren.

Let met name op het volgende:

 • Snelvaren mag, maar alleen in het midden van het water en vaar niet harder dan 12 km per uur.
 • Houd voldoende afstand (50 m) bij aanlegplekken of zwemlocaties.
 • Veroorzaak geen hinderlijke golfslag.

Motorschepen

Voor het varen met motorschepen (gewone motorboten) is geen vergunning nodig. Wel gelden de vaarregels. Deze staan in het bovenstaande document en op de borden in het Brielse Meer. 

Maximumsnelheid

Voor pleziervaartuigen geldt een maximumsnelheid van 12 km per uur. In het Brielse Meer zijn 2 zones waar motorschepen niet harder dan 6 km per uur mogen varen. Deze zones zijn duidelijk aangegeven met borden.
Als u sneller wilt varen dan de toegestane 12 km per uur, dan heeft u een speciale ontheffing nodig. Waterschap Hollandse Delta verleent een beperkt aantal ontheffingen voor het snelvaren op het Brielse Meer. Dag- of week ontheffingen zijn er niet mogelijk. Hoe u in aanmerking komt voor een ontheffing leest u hier.

Waterscooters niet toegestaan

Waterscooters en soortgelijke vaartuigen zijn niet toegestaan op het Brielse Meer. Het waterschap verleent dan ook geen ontheffingen voor het varen met waterscooters.

Driedagenregeling

Het recreatiegebied Brielse Maas heeft veel mogelijkheden om aan te leggen of voor anker te gaan. Om zoveel mogelijk mensen hiervan te laten genieten, mag u maximaal drie dagen op dezelfde plaats blijven liggen. Dit heet de ‘driedagenregeling’. Dit houdt in dat u:

 • Na drie dagen uw boot ten minste 500 meter moet verplaatsen. 
 • Na vijf dagen mag terugkeren naar dezelfde plaats. 
 • Uw vaartuig niet langer dan acht uur onbemand mag laten liggen. 

Voor vragen over de driedagenregeling kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer.

Vaartuigen langer dan 14 meter

Vaartuigen langer dan 14 meter mogen niet in haventjes en kreken varen. Afmeren mag uitsluitend aan aangelegde steigers, langs oevers en voor anker.

Vaartuigen langer dan 20 meter

Vaartuigen langer dan 20 meter mogen alleen met een schriftelijke ontheffing van Staatsbosbeheer op het Brielse Meer varen. Bedrijfsvaartuigen moeten hun ligplaats kiezen op een door Staatsbosbeheer aangewezen locatie.

Natuur en milieu

Rietkragen beschermen de oever tegen afkalving en zijn belangrijk voor vogels en vissen. Rietkragen en andere natuurlijke oevers zijn echter kwetsbaar. Om de natuur te beschermen vraagt Hollandse Delta u om:

 • rustig te varen bij rietkragen;
 • niet af te meren in het riet of te ankeren in het riet of de oever;
 • niet te lopen of te surfen in het riet;
 • geen hinderlijke golfslag te veroorzaken.

Wanneer u dode watervogels aantreft, kunt u dit direct melden bij het waterschapsloket van waterschap Hollandse Delta of bij Staatsbosbeheer.

Winterregeling

In de periode 2 november tot 28 februari is het verboden tussen zonsondergang en zonsopgang vaartuigen in het Brielse Meer te laten liggen.

Chemisch afval en huisvuil

Samen houden we de waterkwaliteit goed: loos geen chemicaliën en gooi geen afval overboord.
Vuilniszakken met afval kunt u achterlaten bij de watersportverenigingen en jachthaven Geijsman. Afvalolie, bilgewater, lege accu’s, enzovoort kunt u inleveren bij de gemeente of milieustraat. Het legen van de vuilwatertank kan bij jachthaven Geijsman.

Vissen?

Het Brielse Meer is een prima visstek met veel voorzieningen voor vissers. Vereist is een geldige VISpas. U krijgt automatisch een VISpas als u lid wordt van een hengelsportvereniging. Ook kunt u de VISpas kopen bij

 • een hengelsportzaak bij u in de buurt of bij  
 • Dierenspeciaalzaak Knuffel & Co. Brielle, Lijnbaan 12, Brielle, 0181 41 42 81.

Lees ook