Met de zuiveringsheffing betaalt het waterschap de kosten voor het transport en de zuivering van afvalwater. De zuiveringsheffing is vastgelegd in de Waterschapswet. Iedereen die afvalwater afvoert via het riool betaalt zuiveringsheffing. Dat geldt zowel voor woonruimten als voor bedrijfsruimten.

Woonruimten

Een zelfstandige woonruimte is een woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen zoals een keuken, douche en toilet.

Alleenstaanden betalen 1 vervuilingseenheid (1 v.e.). Meerpersoonshuishoudens betalen 3 keer het tarief (3 v.e.). Dit is gebaseerd op de gemiddelde gezinsgrootte van 3 personen. Bij bedrijven speelt ook de mate van vervuiling een rol bij het bepalen van de hoogte van de aanslag.

Bedrijfsruimten

Een bedrijfsruimte is een afzonderlijk terrein of ruimte of een zuiveringtechnisch werk. Een bedrijfsruimte is geen woonruimte.

Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij afvoeren. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.).

Kleine bedrijfsruimten

Bij kleinere bedrijfsmatige lozingen, kunnen we de regeling voor tabelbedrijven toepassen.

Grote bedrijfsruimten

Bij grote bedrijfsmatige lozingen bepaalt het waterschap het aantal vervuilingseenheden. Dit gebeurt via metingen, en analyse van monsters.

Verontreinigingsheffing

Gebruikers die niet zijn aangesloten op de riolering en wel op het oppervlaktewater lozen, betalen verontreinigingsheffing. Het tarief en de mate van vervuiling bepalen de hoogte van de aanslag.

Meer informatie en regelgeving