Met de zuiveringsheffing betaalt het waterschap de kosten voor het transport en de zuivering van afvalwater. De zuiveringsheffing is vastgelegd in de Waterschapswet. Iedereen die afvalwater afvoert via het riool betaalt zuiveringsheffing. Dat geldt zowel voor woonruimten als voor bedrijfsruimten.