Landbouwvoertuigen rijden de komende weken af en aan met vers geoogste zomergewassen (o.a. wortelen). Dat betekent - zeker met nat weer - modder op de polderwegen. Weggebruikers moeten hier rekening mee houden. Landbouwers hebben de plicht de weg schoon te houden en waarschuwingsborden te plaatsen.

Landbouwers hebben de taak om te zorgen dat de wegen schoon blijven. Zij zijn aansprakelijk voor de gevolgen van de vervuiling. Waterschap Hollandse Delta ziet erop toe dat zij zich aan de regels houden om de wegen schoon en veilig te houden. In het filmpje wordt het allemaal nog eens duidelijk uitgelegd, er zijn 5 stappen:

  1. Informeer de wegbeheerder, waterschap Hollandse Delta

  2. Plaats modderborden

  3. Voorkom vervuiling door modder

  4. Maak de weg schoon

  5. Klaar? Meld dit bij de wegbeheerder, waterschap Hollandse Delta

Bij gladheid moeten automobilisten hun rijgedrag aanpassen. Houd rekening met elkaar, verkeersveiligheid maken we samen!