Op woensdag 22 juni komen de leden van de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, bijeen voor een besluitvormende vergadering. Op de agenda staan onder meer het Koersdocument, de kaders voor de partiële herziening Kostentoedelingsverordening Wegenheffing en de kaders voor de partiële herziening Kostentoedelingsverordening Watersysteemheffing.

BOB-vergaderen

Afgelopen jaar is de Verenigde Vergadering gestart met vergaderen volgens de BOB-structuur: eerst (niet openbaar) Beeldvormend overleg, daarna (openbaar) Oordeelsvormend overleg en tot slot de (openbare) Besluitvormende vergadering. Vorig jaar vonden de drie vergaderingen op dezelfde dag plaats; in 2022 houdt het algemeen bestuur de beeld- en besluitvormende vergaderingen een week later dan de oordeelsvormende vergadering.

De besluitvormende vergadering is openbaar. De vergadering start om 19.00 uur. De besluitvormende vergadering draait om het nemen van formele besluiten. De oordeelsvormende vergadering, waarin het politieke debat centraal staat, vond een week eerder plaats.

Lees de stukken en bekijk de live uitzending van de vergaderingen van 22 juni 

De vergadering is zowel online te volgen als fysiek bij te wonen. De link naar de live stream van de vergadering verschijnt kort voor aanvang van de vergadering in beeld in de vergaderagenda.